Tidligere styre i NHK

Her lister vi tidligere styre i NHK slik at vi vet hvem som har har sittet i de:

Styret 2017

Leder: Anette Løes Hokholt Wiik – styreleder@nesoddenhk.no og tlf. 911 66 208 

Nestleder: Kristian Åmodt Indrevold – nestleder@nesoddenhk.no

Sekretær: Morten Gjetanger – sekretar@nesoddenhk.no – Tlf: 977 63 852

Sportslig ansvarlig: Morten Hitterdal – sportsligansvarlig@nesoddenhk.no og tlf.906 12 006 

Arrangementsansvarlig: Lena Fixdal  – arrangementsansvarlig@nesoddenhk.no og  tlf. 986 93951 

Materialansvarlig: Renate Hauge Sund – materialansvarlig@nesoddenhk.no og tlf. 950 29 554

Kasserer: Trude Engelstad – regnskapsansvarlig@nesoddenhk.no 

Dommerutvikling: Rune Engebretsen – dommerutvikling@nesoddenhk.no

Dommeroppfølging: Caroline Oswald – dommerkontakt@nesoddenhk.no

Sponsoransvarlig: Knut Rostad – sponsoransvarlig@nesoddenhk.no

 

 • Styret 6.mars 2013 – ?.mars 2014
 • Styreleder: Merete Bjelland
 • Nestleder: ???
 • Regnskap: Roger Smaadahl
 • Sekretær: Roy Ramberg
 • Dommeransvarlig:
 • Sponsoransvarlig:
 • Sportslig Ansvarlig: Svein Roar Johnsen
 • Materialansvarlig:
 • Arrangementsansvarlig:
 • Styret 7.mars 20112- 6.mars 2013
 • Styreleder: Ole Jota
 • Nestleder: Monica Skatland
 • Regnskap: Roger Smaadahl
 • Sekretær: Roy Ramberg
 • Dommeransvarlig: Johnny Wengen
 • Sponsoransvarlig: Bjørn Sandtrøen
 • Sportslig Ansvarlig: Svein Roar Johnsen
 • Materialansvarlig: Marianne Oswald
 • Arrangementsansvarlig: Marit Ellingsvold
 • Styret 7.mars 2011 – 7.mars 2012
 • Styreleder: Ole Jota
 • Nestleder: Anne Kathrine Nordvang
 • Regnskap: Roger Smaadahl
 • Sekretær: Roy Ramberg
 • Dommeransvarlig: Anne-Berit Sprakehaug
 • Sponsoransvarlig: Bjørn Sandtrøen
 • Sportslig Ansvarlig I: Svein Roar Johnsen
 • Sportslig Ansvarlig II: Kjell Arild Tiltnes
 • Materialansvarlig: Johnny Wengen