Tidligere styre i NHK

Her lister vi tidligere styre i NHK slik at vi vet hvem som har har sittet i de:
 • Styret 6.mars 2013 – ?.mars 2014
 • Styreleder: Merete Bjelland
 • Nestleder: ???
 • Regnskap: Roger Smaadahl
 • Sekretær: Roy Ramberg
 • Dommeransvarlig:
 • Sponsoransvarlig:
 • Sportslig Ansvarlig: Svein Roar Johnsen
 • Materialansvarlig:
 • Arrangementsansvarlig:
 • Styret 7.mars 20112- 6.mars 2013
 • Styreleder: Ole Jota
 • Nestleder: Monica Skatland
 • Regnskap: Roger Smaadahl
 • Sekretær: Roy Ramberg
 • Dommeransvarlig: Johnny Wengen
 • Sponsoransvarlig: Bjørn Sandtrøen
 • Sportslig Ansvarlig: Svein Roar Johnsen
 • Materialansvarlig: Marianne Oswald
 • Arrangementsansvarlig: Marit Ellingsvold
 • Styret 7.mars 2011 – 7.mars 2012
 • Styreleder: Ole Jota
 • Nestleder: Anne Kathrine Nordvang
 • Regnskap: Roger Smaadahl
 • Sekretær: Roy Ramberg
 • Dommeransvarlig: Anne-Berit Sprakehaug
 • Sponsoransvarlig: Bjørn Sandtrøen
 • Sportslig Ansvarlig I: Svein Roar Johnsen
 • Sportslig Ansvarlig II: Kjell Arild Tiltnes
 • Materialansvarlig: Johnny Wengen