Lagledere

Hvert lag består av en lagleder. For kontakt med lagleder kan følgende adresser burkes:
J18: Jenter2001[at]nesoddenhk.no /
J15: Jenter2004[at]nesoddenhk.no
J14: Jenter2005[at]nesoddenhk.no
J13: Jenter2006[at]nesoddenhk.no
J12: Jenter2007[at]nesoddenhk.no
J11: Jenter2008[at]nesoddenhk.no
J10: Jenter2009[at]nesoddenhk.no
J9år:Jenter2010[at]nesoddenhk.no

G16: Gutter2003[at]nesoddenhk.no
G14: Gutter2005[at]nesoddenhk.no
G11: Gutter2008[at]nesoddenhk.no
G10: Gutter2009[at]nesoddenhk.no
G9år: Gutter2010[at]nesoddenhk.no

evt kan du nå oss på nesodden[at]ronhandball.no