Håndballens dag

Informasjon om tid og sted vil bli oppdatert i løpet av september 2019.