Gutter 10 år, født 2009/10

For sesongen 2019/20 ønsker vi å starte opp et nytt lag, G10, og dette vil være for gutter som er 9-10 år i år, det vil si født i 2009 eller i 2010.

På slutten av vår-sesongen kom mange nye 10-åringer med på treninger. Disse vil vi finne tilbake til! I tillegg hadde vi mange gutter som var født i 2010 som vi også ønsker å inkludere.
Gutta vil mer enn gjerne ha flere på laget, alle nye og gamle håndballspillere er velkommen!

G10 trener i frem til uke 40 i
• Bjørnemyrhallen, tirsdager fra kl. 18-19.

Ta kontakt via nesodden[at]ronhandball.no eller møt opp til trening!

Gutta trenes av to superdyktige trenere, Anna Selina og Hennie, og vi ser etter flere foreldre som kan bistå dette laget.