Styret og Ansvar

Styret 2019

Leder: Gry Stine Kopperud– styreleder@nesoddenhk.no og tlf. 917 39 369 

Nestleder: Trude Helene Engelstad – nestleder@nesoddenhk.no – Tlf: 913 13 547

Sekretær: Anne-Stine Røberg – sekretar@nesoddenhk.no – Tlf:

Sportslig ansvarlig:  Gry Stine Kopperud – sportsligansvarlig@nesoddenhk.no og tlf:  917 39 369 

Arrangementsansvarlig: Lena Fixdal  – arrangementsansvarlig@nesoddenhk.no og  tlf. 986 93951 

Materialansvarlig:  Annichen Morch – materialansvarlig@nesoddenhk.no og tlf: 

Kasserer: Kristin Ertsgård – regnskapsansvarlig@nesoddenhk.no – Tlf:  916 24 937

Dommerutvikling:  Fredrik Alveberg dommerutvikling@nesoddenhk.no – Tlf: 986 02 634

Dommeroppfølging: Cecilie Finstad – dommerkontakt@nesoddenhk.no – Tlf: 934 13 981

Sponsoransvarlig: Johno Solberg– sponsoransvarlig@nesoddenhk.no Tlf: