Styret

Styret 2017

Leder: Anette Løes Hokholt Wiik – styreleder@nesoddenhk.no og tlf. 911 66 208 

Nestleder: Kristian Åmodt Indrevold – nestleder@nesoddenhk.no

Sekretær: Morten Gjetanger – sekretar@nesoddenhk.no – Tlf: 977 63 852

Sportslig ansvarlig: Morten Hitterdal – sportsligansvarlig@nesoddenhk.no og tlf.906 12 006 

Arrangementsansvarlig: Lena Fixdal  – arrangementsansvarlig@nesoddenhk.no og  tlf. 986 93951 

Materialansvarlig: Renate Hauge Sund – materialansvarlig@nesoddenhk.no og tlf. 950 29 554

Kasserer: Trude Engelstad – regnskapsansvarlig@nesoddenhk.no 

Dommerutvikling: Rune Engebretsen – dommerutvikling@nesoddenhk.no

Dommeroppfølging: Caroline Oswald – dommerkontakt@nesoddenhk.no

Sponsoransvarlig: Knut Rostad – sponsoransvarlig@nesoddenhk.no