Styret

Styret 2018

Leder: Anette Løes Hokholt Wiik – styreleder@nesoddenhk.no og tlf. 911 66 208 

Nestleder: Kristian Åmodt Indrevold – nestleder@nesoddenhk.no – Tlf: 928 58 541

Sekretær: Morten Gjetanger – sekretar@nesoddenhk.no – Tlf: 977 63 852

Sportslig ansvarlig:  Gry Stine Kopperud – sportsligansvarlig@nesoddenhk.no og tlf:  917 39 369 

Arrangementsansvarlig: Lena Fixdal  – arrangementsansvarlig@nesoddenhk.no og  tlf. 986 93951 

Materialansvarlig:  Ingeborg Vigerus Rangul – materialansvarlig@nesoddenhk.no og tlf: 977 87 474

Kasserer: Trude Engelstad – regnskapsansvarlig@nesoddenhk.no – Tlf:  913 13 547

Dommerutvikling: Kristin Ertsgård – dommerutvikling@nesoddenhk.no – Tlf: 916 24 937

Dommeroppfølging: Cecilie Finstad – dommerkontakt@nesoddenhk.no – Tlf: 934 13 981

Sponsoransvarlig: Knut Rostad – sponsoransvarlig@nesoddenhk.no Tlf: 905 48 990