Styret i Nesodden håndballklubb innkaller herved til årsmøte

Årsmøte avholdes mandag 21. mars 2022 kl. 18.00 i Bjørnemyr Flerbrukshall ev. som videomøte.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på det årsmøtet må sendes styret senest tirsdag 8. mars 2022 til epost@nesoddenhk.no

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årlig møte på www.nesoddenhk.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Ved evt. covid-restriksjoner og/eller at vi blir nødt til å gjennomføre et videomøte, ønsker vi påmelding med epostadresse.

Send navn, epost og telefonnummer til epost@nesoddenhk.no for påmelding,

Velkommen til årsmøte!

Mvh

Gry Stine Kopperud
Styreleder i Nesodden håndballklubb
Tlf: 91739369

Håndballsesongen 2021/22!

Følgende årsklull har vi treningstider og lag for per nå: J/G 2014, J 2013, J 2011/12, G 2011/12, J 2010, J 2009, J 2008, G 2008, J 2007, J 2006, Junior jenter 16-18 år, Damelag

Velkommen til ny sesong!

hederspris_2020_nesodden

Nesodden håndballklubb (NHK) er kåret til ÅRETS KLUBB 2020 av Håndballforbundet region øst

unknownnhf-logo_regionost

Hovedsponsor Damelaget

Hovedsponsor Håndballskole

Håndball
er
moro!

energihuset

tangentrelast

tangen

NHK har inngått sponsoravtale med flere av våre lokale næringsdrivende. De er svært viktige samarbeidspartnere for klubben. Våre sponsorer bidrar med økonomisk støtte, gode rabatter til medlemmene og gaver/premier til spillerne ved ulike arrangementer.

Energihuset sport og fritid gir medlemmer i NHK gode rabatter. 10% på ordinære varer og 20% på håndballrelaterte varer.