Lagleder

Takk for at du er lageleder i Nesodden Håndballklubb!

Dette er en utfordrende og interessant oppgave som gir god kontakt med spillerne og en fin innsikt i alt det positive idrett gir både unge og gamle. Derfor er det hyggelig at det ofte er foresatte som tar lederoppgaver i de aldersbestemte klasser. Oppmannens/-kvinnens oppgaver må gjerne deles på flere, dersom en sammen har klare retningslinjer om fordeling av arbeidsoppgaver. Oppmann/-kvinne skal fungere som et naturlig bindeledd mellom styret, trener, spillere og foreldre. Derfor er det viktig at oppmann/-kvinne stiller på trening så ofte som mulig. Ca 2 ganger i sesongen blir det holdt trener- og oppmannsmøter. Der skal alle lag være representert, slik at lagene kan bli informert om styrets/klubbens virksomhet. Spillere og foresatte skal orienteres om aktiviteter og endringer m.m. Oppmann/-kvinne har ansvaret for å innkalle til møte med trener og foreldre for å informere om laget, aktiviteter, målsetninger etc. Spesielt viktig er det å ha en god dialog med foreldrene dersom laget ønsker å dra på cuper i ferietiden eller rundt høytider.

Hva er dine første oppgaver som også er endel av dine ansvarsområder?
  • Alle endringer i lag informasjon enten det er spillere, trenere eller oppmenn Det er uhyre viktig at du melder fra til epost@nesoddenhk.no hvis det skjer endringer ift lagets spillere, oppmenn og/eller trenere underveis. Vi må ha beskjed så fort som mulig om dette slik at informasjonen blir riktig slik at de som skal og må motta informasjon fra klubb og forbund faktisk mottar det.
  • Klubben trenger følgende informasjon: -Navn, Adresse, Epost, Telefon, Hvilket lag, Hvilken funksjon (trener, oppmann…) og FØDSELSDATO. -Hvis du tar over for noen så si ifra om dette.På våre websider vil dine verv, ditt navn, telefonnummer og din nhk epost adresse befinne seg. Din ekte epost adresse vil IKKE bli vist bare den du får av NHK mens du har verv her. Denne epost adressen videresender så alle eposter til din ekte epost adresse. Dette gjør vi for å lette vårt arbeid med websidene og for å beskytte deg mot spam osv.
  • Du vil så motta en epost med informasjon fra NHK. I denne informasjonen vil det også ligge et brukernavn og passord registrert i ditt navn som du skal bruke til å logge deg på NHk sine web sider der hvor ditt ansvar krever det. Dette gjelder først og fremst medlemsliste over laget. Hvordan du logger på finner du:Her. I tillegg vil du få en epost adresse som du kan benytte for kommunikasjon i dine oppgaver mens du har vervet hvis du ønsker det.
 •          Politiattest Alle oppmenn/kvinner skal levere politiattest til klubbens formann ved oppstart. Søknad              ligger på denne siden: 
Dine ansvarsområder.
 • Ansvar for lagbag med drakter, førstehjelp, ballpumpe, matchball, overtrekksvester og nøkkel til skap i håndballbua. Utstyr leveres klubbens materialforvalter etter siste seriekamp på våren (evt. turnering). Nytt utstyr utleveres før seriestart på høsten om ikke annet er avtalt.
 • Ansvar for at draktsettet er komplett.
 • Sjekk skap. Alle lag skal ha fått utdelt eget skap, inneholdende tape, is, klister etc., av klubbens materialforvalter.
 • Organisere og gjennomføre hallansvar 2 ganger i løpet av håndballsesongen (vår/høst) i Bjørnemyrhallen, og fordele oppgaver blant spillernes foresatte. Se instruks for hallansvar på klubbens hjemmesider. Hallansvar blir fordelt av klubbens hallansvarlig og ligger:her.
 • Informere foreldre om terminlister. Disse finnes på hvert Lag sine sider på NHK sine sider under hovedmenyen. På hvert lags side ligger det lenker videre til terminlistene hos Region Øst.
 • Å rapportere inn- og utmeldinger av spillere fortløpende til styret v/kasserer. Hver gang en spiller meldes inn eller ut er det din oppgave å logge seg inn på NHK sine web sider, slik som beskrevet over og så oppdatere lagets spiller liste. Lagenes spillerlister ligger: her
 • Utarbeide årsrapport i samarbeid med trener. Sendes klubben før utgangen av Januar.
 • Å holde seg orientert ved jevnlig å oppsøke NHK sine hjemmesider og NHF Region Øst Norge her
 • Å sette seg best mulig inn i NHF’s reglement (www.handball.no – lov og reglement) og AHK generelle bestemmelser for sesongen.
 • Å samle inn kvitteringer for betalt spillelisens (eventuelt ta kopier til lagbagen) i tilfelle kontroll. Å sørge for at alle aktive som ikke har betalt medlemsavgift, treningsavgift og spillerlisens ikke får spille kamper. Spillerne må løse lisens til Norges håndballforbund fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Send inn navn, fødselsdato, adresse og telefonnr. for aktuelle spillere til klubben. Sekretær vil registrere for spillerlisens og gi tilbakemelding om kidnr., konto etc. for innbetaling. Denne informasjon må videresendes foresatte med frist for betaling. Informasjon om lisens kan leses på www.handball.no – lisens og forsikring. Lisens 2014/2015
 • Dersom en spiller kommer fra en annen klubb, må oppmann/-kvinne ordne med utfylling av overgangsskjema. Skjema finnes på www.handball.no – overgang og utlån.
 • Å vurdere sammen med trener, spillere og foreldre hvilke cuper som er ønskelig å være med på. Sjekk gjerne med andre lag på samme alderstrinn. Det er både hyggelig og sosial å delta sammen. Godkjente turneringer ligger på www.handball.no – turneringer.
 • Å påmelde laget til valgte turneringer. Som oftest ligger det påmeldingslink til turneringen på arrangørs hjemmeside. Send inn informasjon til klubbens kasserer som sørge for å dekke påmeldingsavgift.
Generelt ved kamper
 • Å sjekke motstanderens draktfarge og om nødvendig ta med overtrekksvester.
 • Å utarbeide kjørelister til og fra bortekamper samt distribuere disse til rette vedkommende.
 • At alle får riktige beskjeder i god tid (avreise kamper etc).
 • Fylle ut kamprapport, utdelt av sekretariatet, (spillernes navn, fødselsdato, draktnummer, lagleder, oppmann/kvinne).
 • Å være tilstede på laglederbenken under kamper ved Treners behov. Å hilse på kampledere og motstander før kampen, og også takke dem for kampen etterpå.
 • Å påse at spillerne stiller opp korrekt for presentasjon før kamper.
 • Å påse at spillerne stiller med korrekte drakter i henhold til klubbens utstyrsprofil.
Til slutt

Oppmannen/-kvinnen er uunnværlig for alle lagidretter. Det er mye å holde greie på, men den mest morsomme og viktigste oppgaven er å skape et godt og trygt miljø på laget. Lykke til! Styret NHK