Lover og Regler

Lover og regler fra Håndballforbundet

Ny sesong – nye spørsmål

Sesongen nærmer seg med stormskritt – lurer du på noe? Kanskje finner du svaret i heftet A-B-C for trenere og oppmenn? Region Øst har utarbeidet et enkelt hefte hvor vi prøver å svare på de spørsmålene som stilles oftest. Du finner heftet her

Forbudt med klister til og med Jenter/Gutter 14 år

Fra og med sesongen 2010-11 ble det bestemt at alle kamper i klassene til og med J/G 14 år spilles uten bruk av klister. Det skal bidra til likhet over regionsgrensene og bedre miljø i hallene. Vi i Nesodden håndballklubb følger dette, og det er heller ikke lov å bruke klister på treninger for klassene til og med J/G14. Det vil være en stor ulempe å trene med klister så lenge kampene skal gå uten klister. Styret i Norges Håndballforbund har vedtatt klisterforbud i klassene til og med J/G 14 år Les mer her

Lisens for spillere og dommere samt forsikring og skader

Det er viktig å være godt informert om lisens og forsikring. Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Ledere som føres på kamprapporten i NHFs serier er også pliktige til å løse lisens. Mer opplysninger om dette finner dere her og Lisensblankett finner du her  Dersom det skjer skader melder dere dette inn her

Regler og fremgangsmåte for omberammelse/flytting av seriekamper

Nå som sesongens seriekamper er i gang for fullt, kan det være greit å vite reglene for omberamminger av kamper. Det kan fra tid til annen være behov for å få flyttet kamper til et annet tidspunkt enn det som er oppsatt. Et meget viktig moment er at en søknad om omberammelse må være regionskontoret i hende senest 14 dager før kampen en vil omberamme. Også motstanderen må ha blitt enig om flytting før søknad sendes.

Går ikke det å flytte kampen må en melde Walkover og kontakte motstander samt melde fra til håndballforbundet region øst så fort som mulig. Mer informasjon på håndballforbundets side finner du her og de detaljerte bestemmelsene om dette finner du her

Søknadsskjema for omberamming eller walkover

Overganger og utlån av spillere for personer over 13 år.

Person over 13 år som ønsker å endre klubbtilhørighet og som i løpet av de 2 siste år har deltatt for (spilt for, dømt for og/eller representert organisasjonsmessig) en klubb som fremdeles er medlem av NHF, må for å kunne delta for den nye klubben, få denne endring registrert i NHF og få tillatelse derfra. Legg spesielt merke til § 16-2.1.8 når det gjelder frister for å melde overgang. Personens nye klubb er ansvarlig for at slik tillatelse innhentes. Dette gjøres på et overgangsskjema (begge sider må fylles ut) som både spiller (og foreldre dersom spiller er under 18 år), samt tidligere og ny klubb signerer på. Les mer om dette her samt her.