Generelt om NHKs gutte-lag

For sesongen 2019/20 har vi påmeldt hele 5 guttelag i serien. Det er lenge siden vi har hatt så mange og vi gleder oss med tilveksten som har vært i klubben. Vi har ett lag i seriespill G16, ett lag i seriespill G14, to lag i seriespill G11 og ett lag i seriespill G10.

Vi ønsker alle nye gutter velkomne til våre lag og vil gjennom høsten tilby egne kurs for å trene spesielt på keeeprspill. Vi har dedikerte, flinke trenere som følger oppsatte anerkjente treningsinnhold. Vi tilbyr trening i Alværn gymsal, Nesoddhallen, Bjørnemyrhallen og Bakkeløkka.

Vi ser spesielt etter samarbeid med andre nærliggende klubber, for vår ambisjon er “flest mulig, lengst mulig”.

Målsetningene for klubben er
• Nesodden Håndballklubb skal være en klubb som står sterkt på egne ben mht økonomi, organisasjon og trenerkompetanse.
• Nesodden Håndballklubb skal etterstrebe Norges håndballforbunds verdier: Begeistring, Innsatsvilje, Respekt, og Fair Play.
• Nesodden Håndballklubb skal være en breddeklubb og satse på organiserte idrettsaktiviteter for alle på et lavere nivå. Ved å være en breddeklubb skal vi imidlertid danne grunnlag for å finne og utvikle talenter for seinere spesialisering innen eliteidretten.
• Nesodden Håndballklubb legger primært vekt på å rekruttere de yngste spillerne gjennom å arrangere håndballskole og starte lag for både jenter og gutter fra 6-7 års alder.
• Det er videre en målsetting at ungdomsavdelingen (13-18 år) også skal tilbys sportslig satsing og utvikling av spillere som ønsker å satse på håndball som sin primære idrett, og lag som setter høye sportslige mål på regionalt nivå.
• Nesodden Håndballklubb ønsker å ha damelag og herrelag, hvor begge skal ligge i øvre halvdel av sine respektive divisjoner. Dette for å kunne representere et godt sportslig tilbud til nåværende spillere, være en motiverende faktor for spillerne i ungdomsavdelingen, samt være et tilbud til tilflyttede og forhenværende håndballspillere.
• Nesodden Håndballklubb har som ambisjon å videreutvikle gutte-/herresiden i perioden, ved å følge opp de lagene som allerede er etablert. Målmatrisen for gutte-/herresiden avviker fra jente-/damesiden, og årsaken er at det ofte er utfordringer med å få til rene årskull på guttesiden.
• Nesodden Håndballklubbs primære satsing er det vanlige håndballspillet.
• Nesodden Håndballklubbs ambisjon er “flest mulig, lengst mulig”.
• Nesodden Håndballklubb ser det som positivt å kunne aktivt søke å ha supplerende trenings- og kamptilbud til barna i andre sporter og ønsker å etablere god dialog med andre lag/foreninger.