Dugnad

Klubben arrangerer fellesdugnad en gang i året.

De siste årene har det vært vareopptelling ved nyttår som har vært den store felles dugnaden, men det kan også tenke seg kalendersalg etc. Her får lagene mulighet til å tjene penger til lagkassen.

Hvert lag kan arrangere egen dugnad eller salg av ulike produkter, f. eks kaker eller blomster. Dette koordinere hvert lag i egen regi, men styret kan hjelpe med forslag og kontaktpersoner dersom ønskelig.