Minirunde / INTERSPORT 4’ER høsten 2020

INTERSPORT 4’ER (tidligere Minirunde)

Gjelder 8- og 9-års lagene (4’er håndball, minibane).

Klassene som spiller, er: J08, G08, J09 og G09.

 

Runde 1: Spilles  19. eller 20. sepemtember – Påmeldingsfrist 27. august

Runde 2: Spilles 24. eller 25. oktober  – Påmeldingsfrist 24. september

Runde 3: Spilles 21. eller 22. november – Påmedlingsfrist 27. oktober

Runde 4: Spilles 23. eller 24. januar 2021 – Påmeldingsfirst 1. desember

Runde 5: Spilles 13. og 14. mars 2021 – Påmeldingsfrist 26. januar

Runde 6: Spilles 17. og 18. april 2021 – Påmeldingsfrist 16. mars

 

 

Merk at det stilles klare krav i henhold til smittevernreglene både til arrangørklubbene og deltagende lag:

Hvert lag kan stille med inntil 8 spillere (det anbefales ikke flere enn seks), og til Minirunde 1 kan lag kun ha med én lagleder/trener med på benken. Det vil komme begrensninger i antall tilskuere hvert lag kan ha med seg. Alle skal registrere seg hos arrangørklubben for å kunne sikre smittesporing.