Hvordan aksessere arkivet

Hvordan få tilgang til vårt arkiv?

Vi har et online arkiv hvor dokumenter, styrereferater osv ligger lagret.
Dette arkivet er beskyttet med et eget brukernavn og passord.

Lenken til arkivet er: https://www.nesoddenhk.no/styret/