Webhotel

Innhold

 


Introduksjon

Webhotel hos domeneshop.no for domenet nesoddenhk.no.

Vi har vårt webhotel hos domeneshop.no. Alle våre websider er hosted hos de. All innkommende epost fra forbund adressert til nesodden@ronhandball.no blir rutet direkte videre til eposten epost@nesoddenhk.no til vårt epost system hos domeneshop. Hosted betyr bare at de tilbyr oss plass til våre websider, muligheter for en database og epost adresser som vi kan bruke. De har ikke noe ansvar for selve oppsettet av våre websider. Dette må gjøre vi på egenhånd. Websidene er gjort gjennom bloggverktøyet wordpress.org.

Det er 2 måter å “logge” seg inn på domeneshop.no basert på hva det er du trenger å gjøre.
En er oppdateringer av web sider noe du gjør gjennom wordpress.
Den andre er ved å logge seg inn på selve serveren vår hos domeneshop.no og gjøre oppgaver der.
Det er flere oppgaver du trenger å gjøre.


Logge seg inn på webhotel

1.Gå til web sidenwww.domeneshop.no
2.Skriv inn brukernavn og passord nederst til venstreds1
3.Skriver du feil så kommer et nytt vindu opp, prøv igjends2
4.Når du kommer inn er du på sidends3
5.Har du glemt passordet klikk på “glemt passord”.
Skriv inn: nesoddenhk.no
ds1ds4
6.Du kommer nå til siden for dette.
Du får nå valget om å resette passordet via epost eller sms
Eposten er ALLTID: admin@nesoddenhk.no
Sms er sms til ansvarlig
Både epost og sms bør stå til den som er ansvarlig ikke alle.
ds5
7.Dette settes på kontaktsiden vårds6
8.Etter at du har kommet inn klikk på “Mine domener”ds9
9.Klikk så lenken til nesoddenhk.no og kom til web hotelletds10
10.Klikk på “Epost” tab for å komme til NHK sitt epost oppsett.
Det er på denne siden DU skal oppdatere ALLE NHK sine epost adresser og adresse lister.
Denne siden er veldig viktig å vedlikeholde.
Her legger du til nye brukere (styret, oppmenn, trenere osv) og fjerner de.
ds12

 


Sjekk kontaktinformasjon

Web hotellet vårt inneholder kontaktinformasjon som viser hvem som eier domenet osv.
Ved hvert årsmøte kan det være nødvendig å oppdatere her. Det som er viktig er hvem sitt TELEFON nummer som står her.
Det er fordi når man trenger nytt passord så er det enklest via SMS.
Akkurat nå står MITT telefon nummer på web hotellet, dette må OVERFØRES til nyansvarlig

ds6

 


Sjekke om NHK har betalt sin faktura fra domeneshop.no

Kontaktsiden er satt opp slik at regning hvert år kommer direkte til NHK’s adresse. Den kommer til den adressen listet i Betalingskontakt på kontaktinformasjonen.

ds6

 


Legg til en epost adresse (eksempel: Gutter 2005 som nytt lag) og epost lister

1.Klikk på “Opprett ny epost adresse”. Det andre bildet dukker opp.
Som eksempel antar vi at vi skal opprette ny oppmann “Ola Nordmann”,
med epost adresse nhk@intara.no som oppmann for nyopprettet Gutter 2005.
I samme slengen definerer vi kari.normann med samme epost som ny trener.
Det betyr at vi må lage brukerene og brukerene må legges inn i de riktige epost listene.
Det betyr også at vi må lage epost listene gutter2005@nesoddenhk.no,
trener.gutter2005@nesoddenhk.no og oppmann.gutter2005@nesoddenhk.no.
ds13ds14
2.Skriv inn epost adresse som skal opprettes (her Ola Nordmann)ds20
3.Velg at eposten skal videresendes til en ny epost adresseds19
4.Skriv inn epost adresse eposten skal videresendes tilds21
5.Klikk på Ferdig knappen i og se reulstat.
La oss nå anta at bruker er ny Oppmann for nytt lag Gutter2005
ds22ds23
6.Gjennta punktene over men legg nå til Kari Normann med samme epost som Ola. ds24
7.Nå legger vi til epost listene som skal inn for et nytt lag. Ola er oppmann og Kari er trener. Legg til epost listen oppmann.gutter2005@nesoddenhk.no og sett den tom for nå. ds25ds26ds27ds28
8.Nå legger vi til bruker Ola Nordmann til listen ved å klikke på forstørrelsesglasset til høyre på linjen for epost listen oppmann.gutter2005@nesoddenhk.no. ds29
9.Siden listen er tom må vi først klikke på søppelkasse ikon til høyre ds30
10.Klikk så på “Legg til flere mottakere” ds31
11.Eposten skal videresendes til en annen epost adresse. ds32
12.Legg så inn epost adressen vi opprettet for Ola Nordmann. ds33
13.Epost listen inneholder nå en epost adresse somd en sender til.
Listen kan inneholde så mange epost adresser man vil.
 ds34ds35
14.Gjennta over for epost listen trener.gutter2005@nesoddenhk.no og legg til Kari. ds36
15.Gjennta over for epost listen gutter2005@nesoddenhk.no og legg til epost listene
oppmann.gutter2005@nesoddenhk.no og trener.gutter2005@nesoddenhk.no
 ds37
16.Gjennta over for epost listen oppmenn@nesoddenhk.no og legg til epost listen
oppmann.gutter2005@nesoddenhk.no
 ds39
17.Gjennta over for epost listen trenere@nesoddenhk.no og legg til epost listen
trener.gutter2005@nesoddenhk.no
 ds38
18.Det siste punktet er å legge til epost adressene til Ola og Kari til epost listen
trenere-oppmenn@nesoddenhk.no. Denne listen er det meget viktig å holde oppdatert!
 ds40

Fjern epost adresse(r) og/eller epost liste(r)

1.Nå fjerner vi det vi laget over. Det er da viktig å gjøre ting i riktig rekkefølge.
HUSK: Hvis brukeren med epost adresse også har en bruker på websiden vår, noe alle
oppmenn, trenere og styre osv får, så er det viktig og først slette brukeren på
wordpress siden før brukeren slettes her. Rekkefølgen for å fjerne det vi laget over er:

 1. Fjerne brukerne Ola og Kari fra trenere-oppmenn@nesoddenhk.no
 2. Fjerne epost listen oppmann.gutter2005@nesoddenhk.no fra
  oppmenn@nesoddenhk.no
 3. Fjerne epost listen trener.gutter2005@nesoddenhk.no fra
  trenere@nesoddenhk.no
 4. Fjerne epost listene
  oppmann.gutter2005@nesoddenhk.no
  trener.gutter2005@nesoddenhk.no
  gutter2005@nesoddenhk.no

For å fjerne lister eller epost adresser er det bare å klikke på søppel ikonet lengst til høyre
på linjen. Man blir spurt om man er sikker og klikker “ja” her.

For å fjerne en epost adresse fra en liste er det bare å ekspandere listen (klikke på
+ tegnet) for så å klikke på søppel ikonet lengst til høyre for epost adresse.


Software du trenger på din PC for å kunne jobbe mot dette

 • Du trenger å installere noe som heter putty for å logge inn på vår server hos domeneshop.no:
  http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty-0.63-installer.exe
  Etter at du har installert dette trenger du å lage en shortcut slik at du slipper å taste inn brukernavn osv hele tiden
  Åpne properties på en shortcut til putty og editer til noe slikt:
  “C:\Program Files (x86)\PuTTY\putty.exe” -ssh nesoddenhk@ssh.domeneshop.no
  Når du dobbelklikker på denne nå trenger du kun å taste inn passordet til brukernavn: nesoddenhk.

  ds7ds8
 • Du trenger å kunne laste opp filer til vår server (for websidene eller arkivet)
  og du trenger å kunne laste ned filer fra vår server for backup etc.
  Foreslår at du bruker WinSCP: http://winscp.net/eng/download.php
  Du logger på med: nesoddenhk@scp.domeneshop.no og passord som finnes
 • Ønsker du å jobbe med databasen direkte anbefalles a installere MYSQL Workbench:

Sikkerhetskopiering av web sidene.

1.Systemet er satt opp slik at sikkerhetskopi tas regelmessig. Sikkerhetskopiene
lagres direkte på domenet og ergo vil plassen tilgjenglig (som NHK betaler for)
gå tom. Ergo må sikkerhets kopier regelmessig overføres til et annet sted og
plassen på domenet må ryddes slik at nye sikkerhets kopier kan tas. Idag har man
ca 20 GigaByte med data tilgjenglig. Antageligvis bør man overføre dataene til en
NHK disk som en eller annen i NHK styret (den som er teknisk ansvarlig) har ansvar
for. Man trenger nok ikke lagre sikkerhetskopier for mer enn noen måneder bakover i
tid. For å se hvor mye plass man har kan man se på siden i bildet her. For å se hvor
plass man har brukt kan man klikke på “Vis diskforbruk/Oppdater”.
 ds11
2.For å overføre sikkerhetskopier til lokal disk og rydde opp
så start WinSCP beskrevet over og logg inn på web hotellet.
Første gang du bruker WinSCp bør du sette det opp slik og Save
(Lagre) oppsettet til neste gang du starter opp.
 ds40
3.Neste gang du logger inn vil du da se noe slikt som.
Dobbelklikk på nesoddenhk@scp.domeneshop.no for å logge inn.
 ds41
4.På bildet ser du nå din lokale disk til venstre og innholdet på
web hotellet til høyre. Vårt domene ligger på en Path (sti) som
heter: /home/4/n/nesoddenhk. Dobbeltklikk på folder “backup”.
Alt som ligger her er regelmessige backups av NHK sitt innhold.
Overfør ned til lokal disk ALLE filer som starter med:
1. www_backup_
2. nesoddenhk_backup_
Etter at du har lastet de ned til lokal disk så slett filene fra domenet
ved å høyreklikke (høyre musknapp) på de i det høyre vinduet og så velge
“Delete”.
 ds42

Gjennværende oppgaver
Mye av dette er teknisk og kalles for system administrasjon.
Ergo vil det bli for teknisk og forklare alt, og for folk som er
teknisk anlagt og/eller kan noe om system administrasjon er deler
av dette unødvendig og forklare. Derfor gjør jeg ikke det her men
regner med at noen vil ringe og spørre hvis det er noe.

 1. Logge inn via putty for mer teknisk administrasjon
 2. Database oppsettet mot MySql er rimlig standard oppsett
 3. Videresending av epost fra RØN gjøres via scripts for Postfix osv
 4. Arkivet er en vanlig linux folder
 5. Akksess til foldere via domeneshop sitt setup gjøres via htpasswd
 6. crontab -l vil liste de crontab scriptene jeg har satt opp

1.
2.