Hvordan registrere ny spiller

Hvordan registrerer du (oppmann) en ny spiller (fra og med 12 år)?
 • Send epost til NHK med følgende opplysninger på spiller.
  • Fullt navn på spiller
  • Fødselsdato på spiller
  • Fullt navn på foresatt
  • Adresse (kun 1 forelder kan stå med adresse)
  • Epost til spiller eventuelt forelder
  • Telefon til spiller og/eller telefon til foresatt
  • Laget spilleren er på
 • NHK mottar epost. Sekretær registrerer spilleren inn i NHF
 • KID nummeret blir så sendt tilbake til oppmann
 • NHK Regnskapsansvarlig mottar info og vil sende ut giro på spiller/trenings avgift
 • Oppmann må gjøre spilleren oppmerksom på Lisens sider
 • Foreldre til spiller må laste ned Lisensblankett
 • Denne skal fylles ut og betales (det er en giro med informasjon)
 • Spiller MÅ ha betalt lisens og den må være registrert i NHF FØR spiller kan spille!