Styrets sider

NHK styrets interne administrasjons- og dokumentasjons sider.

 • Fra denne siden styres NHK sin administrasjon ift web sider, klubben, medlemmer osv.
 • Hver av oppgavene under her burde til enhver tid ha et styremedlems navn bak seg
  slik at man så hvem det er som er ansvarlig for å kunne noe om dette.

 Typiske oppgaver og temaer for en i styret som må gjøes regelmessig (ÅRSHJUL):

 1. Forberede og håndtere en ny sessong
 2. Avslutte en sessong
 3. Sortere og videresende dagens epost
 4. Spesielt håndtere endringsmeldinger fra RØN (omberamminger) på epost: HER
 5. Legge til ny bruker (styremedlem, trener, oppmann og andre): HER
 6. Fjerne eller endre bruker (styremedlem, trener, oppmann og andre): HER
 7. Legge til nye innlegg på hovedsiden som skal være der lenge
 8. Legge til nye innlegg av begrenset varighet
 9. Skjule utdaterte innlegg vi ikke ønsker å fjerne helt
 10. Fjerne utdaterte innlegg helt
 11. Andre regelmessige web oppgaver

 Informasjon om oppsett og oppgaver osv

 1. Web hotel for domenet “nesoddenhk.no” som ligger på domeneshop.no: /hvordan-aksessere-vart-webhotel/

  Du aksesserer vår domeneshop konto med: https://www.domeneshop.no/admin.cgi
  Brukernavn: admin@nesoddenhk.no
 2. Epost oppsettet til NHK fra admin perspektiv: /epost-til-nhk/
 3. Du kan akksessere vårt epost arkiv via webmail: http://webmail.domeneshop.no/
  Brukernavn: nesoddenhk3
  Forklaring på oppsettet ligger: /webmail/
 4. Klubbens NHF admin sider: http://klubbsiden.handball.no/logon_klubb.asp
  Brukernavn: 021600173354
 5. Styrets arkiv: /hvordan-aksessere-arkivet/
  Arkivet ligger lagret på samme sted som vår epost, dvs på vårt domene hos domeneshop.no
  Du kan akksessere vårt akriv på: /styret/
  Brukernavn: nesoddenhk,
 6. Google for å administrere treningstider og hallansvar ligger her: https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=cl&passive=1209600&continue=https://www.google.com/calendar/render&followup=https://www.google.com/calendar&scc=1
  Brukernavn: nesoddenhk@gmail.com
 7. Sportsadmin brukes til administrasjon av overganger osv, men krever persolig bruker: https://sts.nif.no/Account/SignIn?ReturnUrl=%252fissue%252fwsfed%253fwa%253dwsignin1.0%2526wtrealm%253dhttps%25253a%25252f%25252fsportsadmin.nif.no%25252f%2526wctx%253drm%25253d0%252526id%25253dpassive%252526ru%25253d%2525252f%2526wct%253d2013-08-15T07%25253a05%25253a17Z
  Brukernavn, passord: Må lages av den enkelte og så må styreleder delegere ansvar ned

  Man kommer vist også inn på login knappen her: https://klubbadmin.nif.no/default.aspx
 8. For å få ut rapporter om medlemstall på alle sporter (som jeg har brukt til dokumentasjon om skev fordeling)
  Det som skiller rapportene undeer her er stort sett: ReportId=5
  Tallet 5 kan være 1,2,3,4,5
  Ønsker du andre år skifter du bare ut: 2013 med nytt årstall bakover

  – Info om klubb/idrett: http://idrett.speaker.no/n3ReportExport/wfReportExport.aspx?ReportId=1&Arguments=%40orgid%3d321%3b%40aar%3d2013%7cVarChar%3b%40nye%3dN%7cVarChar
  – Total medlemmer: http://idrett.speaker.no/n3ReportExport/wfReportExport.aspx?ReportId=5&Arguments=%40orgid%3d321%3b%40aar%3d2013%7cVarChar%3b%40nye%3dN%7cVarChar
  – Detaljert info: http://idrett.speaker.no/n3ReportExport/wfReportExport.aspx?ReportId=2&Arguments=%40orgid%3d321%3b%40aar%3d2013%7cVarChar%3b%40nye%3dN%7cVarChar
  – Detaljert funksjonshemmede: http://idrett.speaker.no/n3ReportExport/wfReportExport.aspx?ReportId=3&Arguments=%40orgid%3d321%3b%40aar%3d2013%7cVarChar%3b%40nye%3dN%7cVarChar
  – Detaljert idrettskoler: http://idrett.speaker.no/n3ReportExport/wfReportExport.aspx?ReportId=3&Arguments=%40orgid%3d321%3b%40aar%3d2013%7cVarChar%3b%40nye%3dN%7cVarChar

Her ligger info om gammelt system slik det var. Noe av dette er fortsatt oppe og kjører men skal IKKE brukes
Endel av det administreres utenfor NHK og derfor kan ikke vi gjøre så mye med det.

Det er også slik at idrettsnorge og håndball forbund har flere konkurerende tiltak gående på samme tid.
Disse tiltakene er ment å rydde opp i alt dette men per dags dato så er det mye rør og det vil fortsatt være i flere år til.

  1. Gamle web sider skal IKKE lengre brukes og har nå vært ute av drift i flere år: http://idrett.speaker.no/organisation.asp?orgelementid=60283
   Disse ligger utenfor vår kontroll ergo ligger de der fortsatt.
  2. Gammel epost login. Må IKKE brukes direkte lengre. IKKE logg inn på den uten for å sjekke: http://www.ronhandball.no/
   Vi bruker selve epost adressen fordi den er påkrevd av RØN, men vi bruker IKKE dette epost
   systemet. All inkommende epost til vår RØN adresse rutes direkte videre til epost@nesoddenhk.no.
   Se lengre ned for teknisk forklaring.

Admin delen ligger her. Her ligger informasjon som er knyttet til våre domener, epost arkiver osv som er av teknisk art.
Her ligger også test sider jeg har for å teste nye ting osv.

 1. Test siden min som jeg bruker til litt PHP koding osv: