Årshjul & Banehåndbok

Nedenfor er en oversikt over viktige datoer / aktiviteter for Nesodden Håndballklubb. Viktige datoer for regionene (Håndball Øst) finner du under Region Øst her.

Klikk Banehåndbok 2020 H for å se høstens banehåndbok

AugustFordeling av hallansvar
Idrettens dag TBD. Handlekveld Energihuset TBD
Frist for lisensbetaling (spillere over 13 år) innen 1. sept.
SeptemberMøte med trenere/oppmenn
Sekretariats møte/opplæring
Handle-kveld Energihuset
Fakturering av høstsesongen
OktoberRema 1000 Håndballskole Høstferien (Uke 40)
NovemberHåndballens dag (Bjørnemyrhallen)
Minirunde ?
Fotografering ?
Desember Lisensoppretting/oppfølging på spillere som fyller 13 år
Januar Fakturering av vårsesongen
Oppdatere sposnoravtaler
Innhente årsmelding fra alle lag
Februar Annenhvert år søknad om halltider til kommunen/NIR
Mars Søknadsfrist aktivitetstilskudd kommunen (15. mars)
AprilMøte med alle lag om neste sesong
Samordnet rapportering innen 30.4
Påmelding av lag innen (frist kommer)
Plan for trenerkurs høsten
MaiHåndballavslutning i slutten av mai
Dommerpåmelding og bekreftelse innen medio mai
Avtale fotografering på høsten (?)
JuniHallfordeling for kommende sesong
JuliBestille utstyr til neste sesong