Hvordan bli medlem i Nesodden Håndballklubb?

Innmelding i Nesodden Håndballklubb skjer via Min Idrett: www.minidrett.no


Bli medlem


Treningsavgifter og medlemskontingenter for sesong 2022/2023

Treningsavgift faktureres 2 ganger pr år, og medlemsavgift faktureres 1 gang pr år. Se tabell under for hvordan avgift fordeles pr år. Sum viser total pr år. Beløp i parentes viser hvordan sum blir fordelt pr faktura.

NHK informerer om mulighet for å søke aktivitetskort i Nesodden Kommune. De som søker kan få økonomisk støtte til medlemskap i forening og lag. Se kommunens hjemmeside for mer informasjon: https://www.nesodden.kommune.no/siste-nytt/na-kan-du-soke-om-aktivitetskort-for-varen-2023.230528.aspxr de familier som har 

Alle spillere fra 12 år og oppover må betale lisens(forsikring) til Norges håndballforbund.

Se informasjon på nettsiden til Norges Håndballforbund

Alder Treningsavgift Medlemskontingent Total
0-8 år 600,- 600,- 1200,-
(900,- og 300,-)
9 – 11 år 1100,- 600,- 1700,-
(1150,- og 550,-)
12 – 15 år 1600,- 600,- 2200,-
(1400,- og 800,-)
16 + 2100,- 600,- 2700,-
(1550,- og 1050,-)
Støttemedlemmer   400;-  
Ressurspersoner
(eks. trenere,
styremedlemmer
og lagledere)
  200,- 200,-
Alder Total
Avgift+kontingent
0-8 år 1200,-
(900,- og 300,-)
9 – 11 år 1700,-
(1150,- og 550,-)
12 – 15 år 2200,-
(1400,- og 800,-)
16 + 2700,-
(1550,- og 1050,-)
Støttemedlemmer  
Ressurspersoner
(eks. trenere,
styremedlemmer
og lagledere)
200,-