Barnekampledere

Beautiful red whistle on a yellow cord

Når en ny sesong står for døren  starter Temaserien igjen. Lurer du på hva temaserien er, sjekk her:https://www.handball.no/regioner/region-ost/kampaktivitet/ungdomshandball/temaserien/

Vi bruker temaserien både til å utvikle spillere, trenere, dommere og dommerutviklere. Dette bør dommere bli med på. Det vil alltid dommerutviklere på plass på alle banene til enhver tid.

 

De som kan dømme jenter 12 år: Dette er dommere som har dømt klubbkamper i egen hall på minst gutter 10 og jenter 11 nivå.

De som kan dømme gutter 12 år: Dette er dommere som har dømt klubbkamper i egen hall i minst 6mnd og som har dømt flere gutter 11 kamper

De som kan dømme jenter 13 år: Dette er dommere som har dømt klubbkamper i egen hall på minst nivå gutter 11 eller jenter 12 år.

De som kan dømme gutter 13 år: Dette er dommere som til daglig dømmer gutter 12 og jenter 13 år som kvotedommere.

 

Barnekamplederne dømmer også temaserier ,minirunder  og loppetassen  for de yngste klassene .
Barnekamplederne dømmer i klubbens hjemmehall/er .