Kvotedommer

– Må ha fylt 16 år .
– Hver 3 kvotedommer må være fylt 19 år før 1 okt .
– Må minst ha dommerkurs 1 
– Får tildelt kamper av regionen (region øst )
– Må delta på obligatorisk dommersamlinger /regelkurs hvert år .