DOMMERKRISE PÅ NESODDEN

Står i fare for å få bøter og måtte trekke lag fra seriespillet neste sesong

Dommerkrise på Nesodden

 

Neste sesong vil Nesodden Håndballklubb få store problemer med å oppfylle de pålagte krav om å stille med nok kvotedommere til

seriekampene.

dommerkrise

Torbjørn Larsen

torbjorn.larsen@amta.no

 

– Konsekvensene av dette er at vi ikke kan melde på alle lagene i serien i 2015/16, sier styreleder i NHK, Erling Lüder Larsen.

– Det er flere årsaker til denne dommermangelen, sier han.

– Forståelig nok reiser mange unge ut i studier og andre oppgaver som tar deres tid. Dette er en naturlig utvikling vi ikke kan gjøre noe med. Like fullt er vi helt avhengig av å stille med nok kvotedommere for at barn og ungdom på Nesodden skal få muligheten til å være med i dette flotte fellesskapet som håndballen gir, sier han.

– Meld deg

– Derfor oppfordrer vi passive dommere, dommere med kurs som ikke er aktive, dommere som har flyttet til Nesodden og kunne tenke seg å bytte klubbtilhørighet til finne fram fløyta igjen, sier håndballederen.

– Vi oppfordrer selvsagt ungdom og voksne med eller uten tilknytning til håndballen til å kontakte oss. Å dømme håndball er en meget fin fritidsaktivitet, samtidig som du gjør noe særdeles positivt for aktiv idrettsungdom, sier Lüder Larsen.

Tilrettelagt

Kriteriet for å bli håndballdommer er et obligatorisk dommerkurs.

Kurset betales av Nesodden Håndballklubb.

Med kvotedommer menes en dommer som kan dømme aldersklassen 12 år og oppover. Det vil si årsklasser som er med i seriespill.

Du må være 16 år for å få denne autorisasjonen. Er du 15 år dømmer du yngre aldersklasser, og er såkalt kampveileder.

Konsekvensene

Dersom en klubb har ett dommerpar for lite i forhold til antall påmeldte lag, medfører dette en bot fra Region Øst på 30.000 kroner.

– Dette er det klubbene som har bestemt på regionens årsmøte, sier daglig leder i Region Øst, Karin Hansen.

Enkelte klubber har flere dommere enn det som kreves i forhold til antall lag i seriespill. Håndballgruppa i DFI har åtte dommere «for mye», og leier dem ut til klubber som har for få dommere. Dette er en ordning som godtas av Region Øst.

– Vi er i dialog med NHK vedrørende eventuell utleie av dommere neste sesong. I inneværende sesong er alle de fire dommerparene opptatt på annet hold. Hvor mange dommere vi eventuelt kan leie ut til naboklubben neste sesong har jeg foreløpig ikke oversikt over, sier Magnus Seip i DFI håndball.

Oppskriften

Det krever store ressurser å administrere en håndballgruppe- eller klubb.

Dette tok DFI konsekvensen av og engasjerte Magnus Seip i en 50 prosent stilling for noen år siden.