Digitale dommerregning

01.september 2018 introduserte vi den nye modulen i TA, Digital Dommerregning. Denne har som mål å forenkle denne prosessen i forkant av selve betalingen, for både dommer og betalende organisasjoner (klubber, regioner etc).

Digitale dommereginger – dommere

Digitale dommerregninger – klubb