Epost i NHK

Hvordan epost er satt opp?

Ingen av epost adressene som listes her skal ut til noen andre enn styret!
Da vil det ende med at folk fortere svint begynner å motta spam gjennom vår epost server.
Hvis så skjer vil jeg måtte endre epost adressen. Jeg legger til disse slik at dere alltid
kan sende epost til styret, til trenere og oppmenn osv og vite at det havner riktig til
enhver tid.

Hvilke adresser kan dere sende til?

Epost til alle i styretalle-styret@nesoddenhk.no
Epost til alle trenere og oppmenntrenere-og-oppmenn@nesoddenhk.no
Epost til alle dommere (ikke dommerkontakt i styret)dommere@nesoddenhk.no
Epost til et lag (f.eks Jenter 1995)jenter1995@nesoddenhk.no
NHK offentlige epost adresseepost@nesoddenhk.no