Idrettens dag – Berger idrettspark i August

Som følge av Covid-19 vil NHK ikke være til stede under idrettens dag på Berger 2020. Vi sees neste år!