INNKALLING ÅRSMØTE 2018 NESODDEN HK

NESODDEN HÅNDBALLKLUBB – ÅRSMØTE 2018
Dato: Tirsdag 20. mars 2018
Tid: Kl. 19:00 – 21:00
Sted: Møterom i Bjørnemyrhallen
Det vil bli avholdt årsmøte i Nesodden Håndballklubb tirsdag 20. mars 2018.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 06.03.2016.
Endelig innkalling med saksliste vil bli lagt ut på vår hjemmeside www.nesoddenhk.no.
Med vennlig hilsen
Styret, Nesodden HK

Agenda årsmøtet 2018