INNKALLING ÅRSMØTE 2016 NESODDEN HK

NESODDEN HÅNDBALLKLUBB – ÅRSMØTE 2016
Dato: Tirsdag 15. mars 2016
Tid: Kl. 19:00 – 21:00
Sted: Møterom i Bjørnemyrhallen
Det vil bli avholdt årsmøte i Nesodden Håndballklubb tirsdag 15. mars 2016.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 01.03.2016.
Endelig innkalling med saksliste vil bli lagt ut på vår hjemmeside www.nesoddenhk.no.
Med vennlig hilsen
Styret, Nesodden HK