Retningslinjer i hall: Smittevernregler

Oversikt over retningslinjer for hallene i region ØST finner du her!

Retningslinjer for Bjørnemyr Flerbrukshall og Nesoddhallen

Informasjonen vil oppdateres fortløpende ved behov!

Regelverk for hallansvar og kamper i 2020!

Med dette ønsker NHK å sikre god informasjon om retningslinjer for hallansvar som følge av Covid-19 i Bjørnemyrhallen, Nesoddhallen, Alværn gymsal og Bakkeløkkahallen.

Vi minner om et viktig ansvar for alle

 • Ingen syke skal møte på kamp/trening
 • God hygiene og forsterket renhold
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer

 

PUBLIKUM

 • Det totale antall personer i håndballhallen/arenaen samtidig, skal ikke overstige 200 stk*. Mulighet for sosial distanse vil overstyre antall.
 • Før du går inn i hallen må
  • Alle registrere seg. Bruk enten nesodddenhk.no/#registrering eller QR-koden vedlagt for å registrere navn, mobil etc. mht. smittesporing. Registreringsdetaljer og QR-koden vil finnes tydelig på oppslag før inngang på arrangement.
  • Registrering av lagene som spiller/trener, se «informasjon til trenere/lagene» under.
  • Alle må sprite hendene før de går inn i hallen.
 • Betaling av inngang skjer rett innenfor ved inngang til hallen.
 • Vi henstiller alle til å holde sosial distanse og 1 meter avstand på vei inn og ut av hallen.
 • Vi ber publikum til å holde seg mest mulig i ro på tribunene og på tildelt plass av våre publikumsvert. 
 • Alle må være raske til å gå ut og være påpasselig med avstand til andre.
 • Tribunene vil vaskes ved jevne mellomrom av hallansvarlig.
 • Kiosken vil være åpen. All mat vil serveres via luka. Hold god avstand ved kø!
 • Vi oppfordrer til bruk av VIPPS eller kort.

* Trenere, ledere påført kamprapporten, dommere og andre funksjonærer som står for gjennomføringen av kampene regnes ikke som en del av deltakerantallet. Formannskapet vedtok onsdag 30.09.20 et midlertidig forbud mot at mer enn 50 personer samles til offentlige arrangementer innendørs hvis det ikke er faste seteplasseringer. Selv om det nå blir et forbud mot at mer enn 50 personer kan samles til offentlige arrangementer innendørs uten faste seteplasseringer, vil det være tillatt med offentlige arrangementer innendørs for inntil 200 personer når det er fast seteplassering. Med fast seteplassering menes at den enkelte person blir anvist en sitteplass som skal benyttes under hele arrangementet, og det skal ikke være mulig å bytte plass underveis.  Tiltaket er i samsvar med kommuneoverlegens anbefaling.

**Alle knyttet til NHK med hallansvar bærer gule vester.

 

INFORMASJON TIL TRENERE/LAGENE

 • Tildelt garderobe får man ved inngang av billettansvarlig.
 • Garderobe vil være tydelig merket med «HJEMMELAG XX» (fast i garderobe 1 & 2) og «BORTELAG XX» (fast i garderobe 3 & 4).
 • Alle trener/spillere må sprite hendene før de går inn i hallen og mellom hver omgang. Lag som ikke bruker klister må sprite seg i pausen. Spriting av hender MÅ kun skje i garderobene. 
 • Trener henvender seg sekretariatet for levering av spillerliste (gjelder alle opp til J/G 12år). For J/G13-19 år er laget signert i TA.
 • Lag kan ikke gå ut på banen før andre lag er ute av hallen. Alle lag må derfor vente i garderoben og vente på å bli sluppet inn lagvis ca.15-30 min før kampstart av sekretæriatet.
 • Det er dessverre ikke gode oppvarmingsmuligheter inne, og vi henstiller alle lag til å benytte våre utearealer. Det vil være ca.10-15 min. på banen til oppvarming for 9-16 år og 30 min. for 16 -19år.
 • Etter kampen så må alle være raske og forlate banen slik at lagene som kommer ette får mest mulig tid til oppvarming på banen og for sekretariatet til å vaske over benker/stoler.
 • Garderobene vaskes etter hvert lag av hallansvarlig.

 

DOMMERE

 • Ved ankomst må dere melde dere i sekretariatet.
 • Dommere har egen tilgang til garderober.

 

Rutiner for hallansvarlig

Vi ber om at følgende hovedpunkter for gjennomføring av kamper og arrangement følges:

 • ALLE MED HALLASVAR BÆRER GULVEST
 • ALLE MÅ GJØRE SEG KJENT MED DETTE REGELVERKET
 • SYKE forlater hallen umiddelbart, eller  henvises  til møterom i 1ste etg. for isolasjon (ved behov)

 

KIOSK (2 personer)

 • All mat og drikke skal servers via luka.
 • Kun friske voksne skal være på kjøkkenet. En står i luka og en henter mat.
 • Vi ønsker hyppig håndvask og ellers gode rutiner for renhold.

 

SEKRETÆRIAT ( 2 personer)

 • Innhenter spillelister for lag opp til J/G 12år av trenere og legger disse i perm.
 • Følger lag inn og ut av hallen (et hvert lag venter i garderoben for å bli ført inn i hallen).
 • Spriter hendene til spillere og dommere før hver kampomgang. Dette SKAL gjøres i garderobene,
 • Vasker over benker/stoler etter hver kamp.
 • Tar imot dommere til hver kamp
 • Informerer publikum om bl.a. å sitte i ro under kamper samt forlate hallen raskt ved endt kamp.

 

INNGANG (2 personer)

 • Sikre at alle publikummere har registrert seg nesodddenhk.no/#registrering eller QR-koden.
 • Sprite alle før inngang
 • Ta inngangspenger
 • Holde oversikt over publikummere i hall
 • Informere lagene om garderobe
 • Gjøre klart og vaske over garderobe etter hvert lag
 • Tørrmoppe fellesareal i 1 etg.

 

RENHOLD VED HALLANSVAR (3 personer)

Dette renholdet skal utføres av NHK og kommer i tillegg til daglig rengjøring utført av Teknisk service.

Generelt:

 • Vask hender før og etter rengjøring
 • Benytt hansker ved rengjøring dersom du har sår på hendene
 • Bruk en ren lett fuktet mikrofiberklut
 • Rengjør fra minst til mest tilsmusset overflate
 • Bruk kluten kun i ett rom
 • Vask hender/ bytt hansker og klut mellom hvert rom
 • Kluter og mopper legges i hvite poser, knytes og legges utenfor døren til bøttekott/vaskerom
 •  Alle brukte gulv skal tørr moppes etter bruk.
 •  Etter avsluttet renhold skal alt avfall fjernes og legges i container for avfall.

TOALELTTER OG VASKESERVANTER SKLA VASKES ETTER ENDT DAG SLIK:

Følgende rekkefølge for toalettvask skal benyttes. Klutene legges i plastpose for skitne kluter.

 • Speil, vannkraner, servant og veggpartiet bak servanten.
 • Hendel for nedspyling av toalett, cisterne
 • Klosettskål utvendig og toalettsete.
 • Veggpartiet bak klosettskålen.
 • Øvre kant på klosettskålen.
 • Klosettskålen innvendig med børste
 • Nedspyling
 • Gulvet vaskes

Rutiner i haller, viktig for lag under trening:

Teknisk service legger ut utstyr som skal brukes ved oppstart av rutinen. Det legges ikke ut kjemi på trallene.

 • Nesoddhallen settes det en ekstra tralle til dette bruk i rommet hvor det samles gjenglemt tøy. Her vil det hver ukedag stå en tralle med mikrofiber kluter og mikrofibermopper. Det ligger på trallen en rull med hvite poser, og klare avfallssekker. Disse er til søppelkasser/bøtter og i en hvit pose kastes skitne mopper og kluter.
 • Bjørnemyrhallen settes en tilsvarende på kjøkkenet. Rutinen som er skrevet må følges.
 • Bakkeløkkahallen settes en tralle på kontoret til tilsynsvakta. Rutinen som er skrevet må følges.
 • Gymsal, Alværn skole: Tralle settes i gangen vis a vis vaktbua i tilknytning til bassenget.

 

Vi ber alle om å respektere våreretningslinjer og ønsker alle lykke til med gjennomføring av kamper.

Dersom dere har anledning, send relevant informasjon til gjestende lag i forkant av kampen med informasjon om registrering og hvilken garderobe som skal brukes.

Både Norges håndballforbund (NHF) og Nesodden kommune har utarbeidet en veileder for gjennomføring av kamper og arrangement i barne- og ungdomshåndballen. Det er NHKs ansvar at all aktivitet i klubben skjer i samsvar med disse kravene. Kommunene kan innføre strengere smittevernregler enn hva som er fastsatt av NHF/nasjonale helsemyndigheter. Denne informasjonsbrosjyren vil derfor kunne oppdateres.

Det er trenerens ansvar å planlegge og gjennomføre aktivitet som er i samsvar med de gitte retningslinjene.

Ta kontakt med oss i NHKs styret dersom dere trenger rådgivning eller har spørsmål:

Arrangementsansvarlig: Lena 986 96 951, Dommerkontakt: Cecilie  93413981

Covid-19 kontakt & Nestleder: Trude 913 13 547 og Leder: Gry Stine  91739369