NHK starter tilbud til 2005 årgangen!‏

NHK skal i gang med å rekruttere flere 2005 spillere til klubben. Hittil har det vært gjort litt i “det stille” men nå forsøker
vi å få med flere. I første omgang sender vi dette internt i klubbens nettverk, slik at involverte foreldre og småsøsken får
sjansen først! Treningene er i Alværn gymsal torsdager 16-17, og interesserte barn er velkommen til å delta.

Verveflyer 2005