Nyhetsbrev fra Region Øst

https://www.handball.no/globalassets/region-ost/praktisk-info/praktiske-verktoy/nyhetsbrev/sesong-1920/nyhetsbrev_1920_nr.1.pdf