Trener 2 utdanning ses. 19/20

Regionen inviterer til Trener 2 utdanningen ses. 19/20!

 

Forløpet består av 20 moduler, hvor to av de er e-læringsmoduler og de resterende modulene er spredt utover sesongen.

Utdanningen er rettet mot deg som trener barn og unge i alderen 12/13 år og oppover.

Er du autorisert Trener 1, mangler noen moduler på Trener 2 for å ta eksamen eller rett og slett ønsker mer faglig påfyll på enkelte emner så meld deg på i dag.

Her er det nemlig mulig å melde seg på hele forløpet (alle 20 modulene) eller «shoppe» enkeltmoduler.

Regionen har satt hele dette utdanningsløpet inn i en utdanningsplan slik at det skal bli forutsigbart for deg som trener.

Utdanningsplanen kan dere se inne i invitasjonen som er vedlagt.

Påmelding kan gjøres via vår utdanningskalender eller inne på invitasjonen.

https://www.handball.no/regioner/region-ost/utvikling/utdanning/kalender-trenerkurs-nhf-region-ost/

Påmeldingsfrist for å melde seg på hele utdanningsløpet er 20. september 2019, mens påmelding til enkeltmoduler er åpen for påmelding helt frem til kursdato så sant det er ledige plasser.

Det er viktig å merke seg at om du har planer om å starte på Trener 3 utdanningen høsten 2020, er dette siste mulighet til å bli autorisert Trener 2.

Invitasjonen er vedlagt i epost. Fint om denne leses nøye igjennom

 

Om dere som klubb ønsker faglige gode trenere så videresend denne til de som kan være aktuelle i deres klubb i dag.